Hankesalkun suunnittelu, seuranta ja urakkaraportointi helpolla tavalla

Työkalu hankeportfolion suunnitteluun ja kiinteistöjen ylläpidon elinkaarihallintaan

Suunnittele hankesalkku tai kiinteistön ylläpidon koko elinkaari helpolla tavalla. Tarkenna automaattisesti luotua elinkaarimallia PTS- ja LTS-suunnitelmiksi.

Budjetoi ylläpitotyöt ja investoinnit. Seuraa kaiken kokoisten hankkeiden, investointien, korjaustöiden ja pienurakoiden kustannuksia reaaliaikaisesti.

Keskitä viestintä selkeään nettipohjaiseen ympäristöön. Tee toimenpiteitä notifikaatioiden ja hälytysten pohjalta. Säästä rahaa toiminnan tehokkuuden ja suunnittelun kautta.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus - automaattiset ilmoitukset

 

Pandia Investmentin hyötyjä…

  • Helppo ja kevyt nettipohjainen työkalu soveltuu kaiken kokoisten hankkeiden suunnitteluun
  • Automaattinen kiinteistöjen ylläpidon elinkaarimallinnus ja suunnittelu
  • Uusi malli PTS-suunnitteluun ja budjetointiin
  • Täysin automatisoitu urakkaraportointi

Korkein automaatioaste kiinteistöalan urakkaraportointiin verottajalle

Urakkaraportointiratkaisua valittaessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota automaatioasteeseen, joka vaihtelee eri työkalujen välillä suuresti.

Raportointi hoituu perusohjelmistojen lisämoduuleilla ja excel-virityksilläkin, mutta usein suurella työkustannuksella.

Pandia hoitaa raportoinnin markkinoiden korkeimmalla automaatioasteella. Optimitapauksessa käyttäjät syöttävät vain muutaman perustiedon, jonka myötä automaatio hoitaa kaiken ilmoittamiseen automaattisesti.

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus - automaattiset ilmoitukset

 

Ratkaisu soveltuu erityisen hyvin…

  • Isännöintitoimistoille
  • Kiinteistömanagereille
  • Kiinteistövarainhoitajille
  • Kiinteistösijoittajille
  • Vuokrataloyhtiöille
  • Suuryrityksille ja kiinteistöjen käyttäjäomistajille

Poimintoja blogistamme

Asiakascaset

Newsec - Rakentamisen tiedonantovelvollisuus
Työeläkevakuutusyhtiö Elo - Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus
TA-oik-6

Pandia Investment hankesalkun suunnitteluun, seurantaan ja viestintään

www_omat2

www_uusi2

Hankesalkun tiedonhallinta

Hankkeen syöttäminen on helppoa – filosofiamme onkin ”keep it simple”. Kun työkalun käyttö on helppoa, sitoutuvat loppukäyttäjät myös hyödyntämään työkalua – tämä on varmin tapa saada ohjelmistoinvestoinneille tuotto.

Pandia Investment on suunniteltu kaiken kokoisten investointien, korjaustöiden ja kiinteistöjen ylläpidon tiedon hallintaan. Koska hankkeiden perustaminen ei vaadi insinöörin tutkintoa ja monimutkaisten lomakkeiden täyttöä, saadaan pienetkin hankkeet järjestelmällisen tiedonhallinnan piiriin – ja siten läpinäkyviksi koko organisaatiolle.

 

 

www_gantt2

www_tila_bud_tot2

Hankkeiden kustannusseuranta

Järjestelmä integroidaan talousjärjestelmiin, kuten laskunkierrätykseen tai kirjanpitoon. Normaalissa tapauksessa hankkeiden kustannusseuranta on täysin reaaliaikaista. Hyvästi sekalaiset excelit ja hajanainen tieto!

Kustannusten seuranta on mahdollista erilaisilla salkutustasoilla, hanketasolla, urakoitsijatasolla ja tieto on jäljitettävissä aina laskujen kuviin asti. Controllereita varten tarjolla on kätevä excel-ulostulo, josta kaiken hanketiedon saa imaistua analyysin pohjaksi.

 

 

www_proces2

www_status2

Hanketoiminnan ohjaus ja ylläpidon elinkaarihallinta

Hankkeita voidaan Pandia Investmentissä kohdistaa erilaisille talousprosesseille (esim. budjetti ja pts). Näiden prosessien ohjaus voidaan keskittää kokonaan Pandia Investmenttiin. Kiinteistöjen ylläpidon koko elinkaari mallintuu järjestelmään automaattisesti.

Käyttäjät voivat esimerkiksi esittää johdolle hankkeita toteutettavaksi, jolloin hyväksynnän jälkeen budjetti lukittuu ja hanke voi alkaa. Budjettiin kuuluvat, eli ennalta suunnitellut hankkeet taas voidaan pitää hyväksytyskierron ulkopuolella.

www_comment2

www_viestit2

Notifikaatiopohjainen viestintä

Uusimmat viestinnän trendit on Pandia Investmentissä yhdistetty yrityksille todellista lisäarvoa tuottaviksi toiminnoiksi.

Hankkeen seuraajat pysyvät automaattisesti ajan tasalla esimerkiksi olennaisista muutoksista ja hankekortilla käytävästä keskustelusta.

Esimerkiksi aikataulun tai budjetin muuttuessa johto pysyy automaattisesti tilanteen tasalla ja voi helposti kommentoida muutoksia keskusteluosiossa.

Keskustelussa mainitut henkilöt saavat ilmoituksen heitä koskevasta kommunikoinnista. Samalla kaikki hiljainen tieto dokumentoituu hankekortin liitteeksi – ei pelkästään sähköpostiohjelmien syövereihin tai oman muistin varaan.

Markkinoiden korkein automaatioaste rakennusalan ilmoittamiseen

Projektitunnuksen tai työmaa-avaimen luominen, rakentamisen tiedonantovelvollisuus

 

 

Projektitunnuksen tai työmaa-avaimen luominen, rakentamisen tiedonantovelvollisuus

 

1. Perusta projekti ja hanketunnus

Projektin perustamisen yhteydessä järjestelmä luo hankkeelle tunnuksen. Samalla syntyy sähköpostitse lähetettävä laskutusohje toimittajille. Pandian tunnuksen sijaan voidaan käyttää myös olemassa olevia projektinumeroita.

Hankkeet kohdistetaan perustamisvaiheessa ilmoitusvelvollisille yhtiöille ja kiinteistöille, joiden perustiedot löytyvät valmiiksi järjestelmästä.

 

2. Tietojen haku lähdejärjestelmistä

Työkalu integroituu talousjärjestelmiin (esim. Baswareen, Vismaan, Fivaldiin jne). Näin laskutustiedot ja toimittajatiedot siirtyvät projektiseurannan ja urakkaraportoinnin pohjaksi automaattisesti heti laskun saapuessa. Vain ne tiedot, joita ei ole mahdollista integraatioiden kautta hakea, jäävät käyttäjän syötettäväksi.

Jos talousjärjestelmissäsi ei tehdä ALV-käsittelyä, on sekin mahdollista hoitaa Pandian puolella automatisoidusti. Tavoitteemme onkin, että ilmoitusvelvollisuus voidaan Pandialla hoitaa olennaisesti pienemmällä määrällä syöttötietoja verrattuna kilpailijoihimme.

Projektitunnuksen tai työmaa-avaimen luominen, rakentamisen tiedonantovelvollisuus

 

 

Projektitunnuksen tai työmaa-avaimen luominen, rakentamisen tiedonantovelvollisuus

 

3. Laskujen automaattinen kohdistus

Laskut kohdistuvat hankkeille automaattisesti – käsin kohdistusta tarvitaan vain poikkeustilanteissa. Hälytykset varoittavat käyttäjiä sähköpostitse, jos on syytä epäillä tunnuksen oikeellisuutta tai jos muita tietoja on syytä lisätä tai täydentää.

Korkean automaatioasteen ideana on paitsi tehostaa verottajaraportointia myös mahdollistaa tehokas ja reaaliaikainen sisäinen hankeseurantaa.

 

4. Automaattinen raportointi verottajalle

Ilmoitukset verottajalle muodostetaan täysin automaattisesti riippumatta tiedonantovelvollisten yhtiöiden määrästä. Tiedot lähetetään integraation kautta verottajan rajapintaan ilman turhia välikäsiä, joko yhtiöittäin tai massana, jolloin katso-tunnistautuminen hoidetaan ”pellin alla”.

Järjestelmä havaitsee muutokset toteuma- ja hanketiedoissa, jolloin myös korjausilmoitusten muodostaminen ja lähettäminen voidaan automatisoida. Kilpaileviin järjestelmiin nähden tämä on merkittävä etu, sillä joissain tilanteissa yhden tiedon muuttuminen voi johtaa jopa kymmenien korjausilmoitusten lähetystarpeisiin!